Lumbale kanaalstenose bij 40- tot 65-jarigen

Vernauwing in de ruimte voor de zenuwbanen

Kanaalstenose is een aandoening van de wervelkolom die wordt veroorzaakt door een vernauwing in de ruimte voor de zenuwbanen in de onderrug. Aan de achterzijde van de lumbale wervelkolom bevindt zich achter iedere wervel een opening met ruimte voor een grote bundel aan zenuwen (wervelkanaal). Aan weerszijde is er een aftakking van zenuwen die via een opening uit het wervelkanaal naar buiten treedt die we het foramen noemen.

Normaal is er voldoende ruimte in het verloop van het foramen voor zenuwen om spanningsloos naar buiten te treden. Bij veranderingen aan de lumbale wervelkolom door slijtage kunnen randen van bot danwel uitstulpingen van de tussenwervelschijf de diameter van het spinale kanaal vernauwen (kanaalstenose). Botranden danwel uitstulpingen van delen van de tussenwervelschijven kunnen ook de diameter van het foramen vernauwen waardoor de uittredende zenuw weggedrukt kan worden (foramenstenose).

Kanaalstenose