Ingezakte wervel bij 65-plussers

De anatomie van de wervels

De stevigste bouwstenen van de wervelkolom zijn onze wervellichamen. Deze bestaan uit een stevige buitenkant (de dekplaat aan de bovenkant, de sluitplaat aan de onderkant) en een wat minder stevige binnenkant.

Binnen in onze wervellichamen is het bot zachter omdat er ook veel ruimte is voor de productie van nieuwe bloedcellen. Dit gebeurt in ons beenmerg en zit vooral in het bekken en in onze wervellichamen. Deze ruimte is daarom ook goed doorbloed. De vorm van een wervel is vrij rond waarbij de buitenste ring weer het stevigste deel van onze dek- en sluitplaten is.

Aan de achterzijde zitten nog stevigere structuren die we de boogvoeten of pedikels noemen. Dit is onderdeel van een wervelboog waarbinnen de neurologische structuren (ruggenmerg en/of zenuwen van de cauda equina) zich bevinden.

Wat verandert er bij het ouder worden?

Wat is osteoporose?

Wanneer we ouder worden neemt de botkwaliteit bij ons allemaal af. Vrouwen boven de 55 jaar (na de menopauze/overgang) worden hierin het meest getroffen omdat zij door hormoon veranderingen calcium verliezen uit hun botten. Dit proces wordt osteopenie of osteoporose genoemd.

Bij osteopenie is de botkwaliteit minder stevig en bij osteoporose komt de botkwaliteit onder een kritische grens waarbij breuken in het lichaam makkelijker kunnen ontstaan dan bij normale botkwaliteit. Het vaakst worden deze breuken gezien aan heupen en wervellichamen.

Bepalen van de botkwaliteit

De botkwaliteit kunnen we bepalen door het maken van een botdichtheidsonderzoek of dexa-scan. Met een lichte dosis röntgenstraling wordt dan aan de wervelkolom en de heup beoordeeld hoe het met uw botkwaliteit is gesteld en of er breuken/inzakkingen van wervels te zien zijn. Is deze fors afwijkend of al erg vroeg in het leven afwijkend dan dient er onderzoek plaats te vinden naar mogelijk onderliggende oorzaken.

Bijna 900.000 mensen in Nederland hebben een vorm van osteoporose en komt daarmee dus veel voor. Daarom is het belangrijk dat de ziekte tijdig wordt gediagnostiseerd aangezien er met medicijnen adequate behandeling kan plaatsvinden om vervelende breuken te voorkomen.