Een interlaminaire decompressie: wat is het?

Een klassieke laminectomie

Een klassieke laminectomie operatie wordt tegenwoordig nauwelijks meer gedaan. Dit was voorheen de standaard operatie om mensen met een kanaalstenose of een HNP (hernia) te opereren. Daarbij werd de gehele wervelboog verwijderd inclusief de processus spinosus (doornuitsteeksel) met bijbehorende banden (interspinale ligamenten). Tegenwoordig weten we dat deze manier van opereren de kans op verzwakking van de wervelkolom laat toenemen.

Interlaminaire decompressie

Het volstaat om een zogenaamde interlaminaire decompressie procedure uit te voeren. Hierbij wordt slechts een beperkt randje van de lamina verwijderd maar vooral het gele ligament dat doorgaans bij kanaalstenose klachten fors verdikt is. Ook wordt aan de kant van de meeste vernauwing ook een klein stukje van het facetgewricht verwijderd (niet teveel want dan wordt de wervelkolom ook onnodig instabiel). In ieder geval wordt dik kapsel van dit gewricht weggenomen zodat de passerende zenuw(en) weer ruimte krijgen.