Een spondylodese: wat is het?

Aan elkaar vastzetten van wervels

Bij veel operatieve ingrepen aan de wervelkolom worden twee of meer wervels aan elkaar vastgezet. Dit fenomeen wordt “spondylodese” of “spinale fusie” genoemd. Een fusie creëert een solide bot massa. Een fusie is nodig omdat beweging in de wervelkolom op het aangedane segment pijnlijk is en vaak ook tot zenuwbeknelling heeft gezorgd welke moet worden weggenomen.

Bij versleten heupen en knieen vervangen we die gewrichten door protheses om beweging te behouden. In het verleden werd dit in de wervelkolom ook gedaan maar heeft dit niet tot bevredigende resultaten geleid.

De gouden standaard

Het vastzetten met schroeven is nog steeds daarom de gouden standaard. Deze fusie kan plaatsvinden aan de achterzijde waar zich de gewrichten van de wervelkolom bevinden (posterolateraal, vooral gebruikt bij scoliose operaties in kinderen) of in de tussenwervelschijf ruimte aan de voorkant van de wervelkolom (interspinaal).

Voor deze laatste groep is gebleken dat alleen bot achterlaten niet voldoende is omdat dit langzaam inzakt en daarmee te weinig stabiliteit biedt. Daarom worden kooi-vormige implantaten gebruikt (cages).