Risico’s bij een spondylodese

Duralek en nabloeding

Zoals vermeld bij het onderdeel 'de praktijk' kan er een duralek ontstaan. Ook kan er een nabloeding ontstaan zodat er druk op zenuwen ontstaat of zelfs in ernstige gevallen druk op de hele cauda equina zodat er een caudasyndroom kan optreden met bijbehorende symptomen van zwakte in de benen en gevoelsstoornissen ook in de schaamstreek.

Dit treedt gelukkig bijna nooit op maar is een mogelijk ernstige complicatie. Dan moet er met spoed opnieuw worden geopereerd om de stolsels te verwijderen. Dit is ook de reden waarom mensen met bloedverdunner gebruik voor de operatie dit tijdig dienen te stoppen om dit risico zo klein mogelijk te houden.

Infectie

Ook een infectie kan optreden waardoor de wond mogelijk opnieuw moet worden gespoeld en antibiotica worden gegeven. Op langere termijn is er het risico dat de vernauwing mogelijk onvoldoende ruim is weggenomen of dat er door het vastzetten van de betrokken wervels zoveel mechanische druk op de aangrenzende niveaus is ontstaan dat daar nieuwe problemen zich voordoen (kanaalstenose of zelfs wervelinzakking) en weer nieuwe behandeling vergen.

Niet vastgroeien van de wervels

Ook het niet vastgroeien van de wervels is een risico dat vaak binnen het eerste half jaar-jaar na operatie duidelijk wordt. Een risico factor hiervoor is als de patienten roken of hele slechte botkwaliteit hebben (osteoporose). Ook hierbij kan het dan nodig zijn om opnieuw te moeten opereren, soms zelf via een andere benadering van de wervelkolom via de buik of via de rug.